Een eetstoornis is een afwijkend eetpatroon en is in de meeste gevallen een psychische stoornis. Iemand met een eetstoornis eet anders dan wat als normaal wordt gezien bij die leeftijd en geslacht. De persoon met een eetstoornis heeft een eetprobleem. De omgang met eten is anders dan bij normale personen. Het is voor hen een obsessie. Iedere maaltijd wordt men geconfronteerd met de stoornis waardoor er veel angst en spanning is. De twee bekendste eetstoornissen zijn anorexia nervosa en boulimia nervosa. Een derde eetstoornis is in onderzoek. Dit is orthorexia nervosa.

  • anorexia nervosa: niet willen eten
  • boulimia nervosa: eten maar eruit braken na het eten
  • orthorexia nervosa: obsessie voor gezondheid van het eten

Behandeling van eetstoornissen

De eetstoornis moet zo snel mogelijk behandeld worden. Het herstel is het snelste als er meteen wordt begonnen met de behandeling. De behandeling is een intensieve begeleiding. De persoon met de stoornis wordt voor een bepaalde periode begeleid om de problemen aan te pakken. Dit is een lang proces omdat de persoon met de stoornis oude gewoontes moet afleren. Dit neemt veel tijd in de beslag.